SALE
Giá sốc
- 40%
Thùng đựng rác HR02.300A

Thùng đựng rác HR02.300A

1.320.000₫ 2.200.000₫
SALE
Giá sốc
- 40%
Thùng đựng rác HR02.300B

Thùng đựng rác HR02.300B

1.260.000₫ 2.100.000₫
SALE
Giá sốc
- 40%
Thùng đựng rác HR01-8L

Thùng đựng rác HR01-8L

540.000₫ 900.000₫
SALE
Giá sốc
- 40%
Thùng đựng rác HR01-14L

Thùng đựng rác HR01-14L

600.000₫ 1.000.000₫
SALE
Giá sốc
- 25%
Thùng rác đôi âm tủ EB-300

Thùng rác đôi âm tủ EB-300

1.500.000₫ 2.000.000₫
SALE
Giá sốc
- 25%
Thùng rác inox 14L E0103

Thùng rác inox 14L E0103

825.000₫ 1.100.000₫
SALE
Giá sốc
- 25%
Thùng rác đôi cao cấp E008

Thùng rác đôi cao cấp E008

1.875.000₫ 2.500.000₫
SALE
Giá sốc
- 25%
Thùng rác đơn cao cấp E006

Thùng rác đơn cao cấp E006

1.800.000₫ 2.400.000₫
SALE
Giá sốc
- 25%
Thùng rác đôi BL400

Thùng rác đôi BL400

1.800.000₫ 2.400.000₫
SALE
Giá sốc
- 25%
Thùng rác inox nhỏ 8L E0101

Thùng rác inox nhỏ 8L E0101

750.000₫ 1.000.000₫
SALE
Giá sốc
- 25%
Thùng rác đôi gắn cánh EB-300M

Thùng rác đôi gắn cánh EB-300M

1.650.000₫ 2.200.000₫
SALE
Giá sốc
- 20%
Thùng rác đôi 2x18L BR07.400

Thùng rác đôi 2x18L BR07.400

2.526.000₫ 3.158.000₫
SALE
Giá sốc
- 20%
Thùng rác 10L -20L cánh kéo BR06.300

Thùng rác 10L -20L cánh kéo BR06.300

1.438.000₫ 1.798.000₫
SALE
Giá sốc
- 20%
Thùng rác inox gắn cánh mở BR05.400