SALE
Giá sốc
- 15%
Ray bi 3 tầng giảm chấn Hafele 500mm 494.02.065
SALE
Giá sốc
- 15%
Ray bi 3 tầng giảm chấn Hafele 450mm 494.02.064
SALE
Giá sốc
- 15%
Ray bi 3 tầng giảm chấn Hafele 400mm 494.02.063
SALE
Giá sốc
- 15%
Ray bi 3 tầng giảm chấn Hafele 350mm 494.02.062
SALE
Giá sốc
- 15%
Ray âm giảm chấn mở toàn phần 550mm 433.10.467
SALE
Giá sốc
- 15%
Ray âm giảm chấn mở toàn phần 500mm 433.10.466
SALE
Giá sốc
- 15%
Ray âm giảm chấn mở toàn phần 450mm 433.10.465
SALE
Giá sốc
- 15%
Ray âm giảm chấn mở toàn phần 400mm 433.10.464
SALE
Giá sốc
- 14%
Ray âm giảm chấn mở toàn phần 350mm 433.10.463
SALE
Giá sốc
- 15%
Ray âm giảm chấn mở toàn phần 300mm 433.10.462
SALE
Giá sốc
- 36%
Tay nâng Hafele BLUM HF28

Tay nâng Hafele BLUM HF28

2.950.000₫ 4.620.000₫
SALE
Giá sốc
- 36%
Tay nâng Hafele BLUM HF25

Tay nâng Hafele BLUM HF25

2.680.000₫ 4.200.000₫
SALE
Giá sốc
- 36%
Tay nâng Hafele BLUM HF22

Tay nâng Hafele BLUM HF22

2.580.000₫ 4.060.000₫
SALE
Giá sốc
- 15%
Bộ tủ kho 6 tầng cánh rộng 600mm 545.94.652
SALE
Giá sốc
- 15%
Giá dao thớt chai lọ 545.13.951

Giá dao thớt chai lọ 545.13.951

3.600.000₫ 4.235.000₫
SALE
Giá sốc
- 15%
Giá để bát đĩa inox 2 tầng HAFELE 900
SALE
Giá sốc
- 15%
Giá bát inox 2 tầng HAFELE 800

Giá bát inox 2 tầng HAFELE 800

2.945.000₫ 3.465.000₫
SALE
Giá sốc
- 15%
Giá bát inox 2 tầng HAFELE 600

Giá bát inox 2 tầng HAFELE 600

2.450.000₫ 2.882.000₫