SALE
Giá sốc
- 15%
Giá để bát đĩa inox U-170

Giá để bát đĩa inox U-170

720.000₫ 850.000₫
SALE
Giá sốc
- 17%
Giá bát đĩa  inox dẹt trên cao U.1000
SALE
Giá sốc
- 25%
Khay chia ngăn kéo PVC 450

Khay chia ngăn kéo PVC 450

450.000₫ 600.000₫
SALE
Giá sốc
- 25%
Khay chia ngăn kéo PVC 600

Khay chia ngăn kéo PVC 600

525.000₫ 700.000₫
SALE
Giá sốc
- 25%
Khay chia ngăn kéo PVC 700

Khay chia ngăn kéo PVC 700

600.000₫ 800.000₫
SALE
Giá sốc
- 25%
Khay chia ngăn kéo PVC 800

Khay chia ngăn kéo PVC 800

650.000₫ 870.000₫
SALE
Giá sốc
- 25%
Khay chia ngăn kéo PVC 900

Khay chia ngăn kéo PVC 900

680.000₫ 910.000₫
SALE
Giá sốc
- 20%
Giá bát đĩa  inox dẹt trên cao EU.01100
SALE
Giá sốc
- 20%
Giá để gia vị dao thớt inox nan BC02.400