SALE
Giá sốc
- 25%
Mâm xoay chữ thập 360 inox GTN - 360

Mâm xoay chữ thập 360 inox GTN - 360

8.625.000₫ 11.500.000₫
SALE
Giá sốc
- 25%
Mâm xoay chữ thập 270 inox GTN - 270

Mâm xoay chữ thập 270 inox GTN - 270

7.875.000₫ 10.500.000₫
SALE
Giá sốc
- 25%
Mâm xoay tròn inox GR304 - 360A

Mâm xoay tròn inox GR304 - 360A

2.250.000₫ 3.000.000₫
SALE
Giá sốc
- 25%
Mâm xoay tròn inox GR304 - 360B

Mâm xoay tròn inox GR304 - 360B

2.250.000₫ 3.000.000₫
SALE
Giá sốc
- 25%
Mâm xoay tròn inox GR - 360B

Mâm xoay tròn inox GR - 360B

1.875.000₫ 2.500.000₫
SALE
Giá sốc
- 25%
Mâm xoay tròn inox GR - 360A

Mâm xoay tròn inox GR - 360A

1.875.000₫ 2.500.000₫
SALE
Giá sốc
- 25%
Mâm xoay 3/4 inox GR304 - 270A/B

Mâm xoay 3/4 inox GR304 - 270A/B

2.100.000₫ 2.800.000₫
SALE
Giá sốc
- 25%
Mâm xoay 1/2 inox  GR304 - 180A/B

Mâm xoay 1/2 inox GR304 - 180A/B

1.950.000₫ 2.600.000₫
SALE
Giá sốc
- 25%
Mâm xoay 3/4 inox TR270E

Mâm xoay 3/4 inox TR270E

1.800.000₫ 2.400.000₫
SALE
Giá sốc
- 25%
Mâm xoay 3/4 inox TR270A

Mâm xoay 3/4 inox TR270A

1.800.000₫ 2.400.000₫
SALE
Giá sốc
- 25%
Mâm xoay tròn inox TR360F

Mâm xoay tròn inox TR360F

2.025.000₫ 2.700.000₫
SALE
Giá sốc
- 25%
Mâm xoay tròn inox TR360A

Mâm xoay tròn inox TR360A

2.025.000₫ 2.700.000₫
SALE
Giá sốc
- 25%
Mâm xoay 1/2 inox TR180C

Mâm xoay 1/2 inox TR180C

1.725.000₫ 2.300.000₫
SALE
Giá sốc
- 25%
Mâm xoay 1/2 inox TR180A

Mâm xoay 1/2 inox TR180A

1.725.000₫ 2.300.000₫
SALE
Giá sốc
- 25%
Mâm xoay hình lá EF30-90F (M0202R/L)

Mâm xoay hình lá EF30-90F (M0202R/L)

6.500.000₫ 8.700.000₫
SALE
Giá sốc
- 25%
Mâm xoay 1/2 inox  GR180A/B

Mâm xoay 1/2 inox GR180A/B

1.575.000₫ 2.100.000₫
SALE
Giá sốc
- 25%
Mâm xoay 3/4 inox GR270A/B

Mâm xoay 3/4 inox GR270A/B

1.725.000₫ 2.300.000₫
SALE
Giá sốc
- 20%
Mâm xoay inox mở 1/2 BS04.18.800

Mâm xoay inox mở 1/2 BS04.18.800

1.636.000₫ 2.045.000₫
SALE
Giá sốc
- 20%
Mâm xoay inox mở 3/4 BS04.27.800

Mâm xoay inox mở 3/4 BS04.27.800

1.696.000₫ 2.120.000₫