25%
Khay chia ngăn kéo PVC ET.500.03

Khay chia ngăn kéo PVC ET.500.03

525.000₫ 700.000₫
25%
Khay chia thìa dĩa inox GT-IM50A

Khay chia thìa dĩa inox GT-IM50A

1.087.500₫ 1.450.000₫
25%
Khay chia thìa dĩa inox GT-IM45A

Khay chia thìa dĩa inox GT-IM45A

1.012.500₫ 1.350.000₫
25%
Khay chia thìa dĩa inox GT-I50B

Khay chia thìa dĩa inox GT-I50B

2.362.500₫ 3.150.000₫
25%
Khay chia ngắn kéo inox E0645E

Khay chia ngắn kéo inox E0645E

975.000₫ 1.300.000₫
25%
Khay chia ngắn kéo inox E0650E

Khay chia ngắn kéo inox E0650E

1.050.000₫ 1.400.000₫
25%
Khay chia ngắn kéo inox E0650A

Khay chia ngắn kéo inox E0650A

900.000₫ 1.200.000₫
25%
Khay chia thìa dĩa E0645A

Khay chia thìa dĩa E0645A

825.000₫ 1.100.000₫
25%
Khay chia ngăn kéo PVC ET.900.03

Khay chia ngăn kéo PVC ET.900.03

680.000₫ 910.000₫
25%
Khay chia ngăn kéo PVC ET.800.03

Khay chia ngăn kéo PVC ET.800.03

650.000₫ 870.000₫
25%
Khay chia ngăn kéo PVC ET.700.03

Khay chia ngăn kéo PVC ET.700.03

600.000₫ 800.000₫
25%
Khay chia ngăn kéo PVC ET.600.03

Khay chia ngăn kéo PVC ET.600.03

525.000₫ 700.000₫
25%
Khay chia ngăn kéo PVC ET.450.03

Khay chia ngăn kéo PVC ET.450.03

450.000₫ 600.000₫
20%
Khay chia thìa dĩa inox BN01.4

Khay chia thìa dĩa inox BN01.4

1.376.000₫ 1.720.000₫
20%
Khay chia thìa dĩa inox BN01.3

Khay chia thìa dĩa inox BN01.3

1.196.000₫ 1.495.000₫
25%
Khay chia thìa dĩa inox GT-I50A

Khay chia thìa dĩa inox GT-I50A

937.500₫ 1.250.000₫
25%
Khay chia thìa dĩa inox GT-I45A

Khay chia thìa dĩa inox GT-I45A

862.500₫ 1.150.000₫
20%
Khay chia thìa dĩa inox BN01.2

Khay chia thìa dĩa inox BN01.2

872.000₫ 1.090.000₫