SALE
Inox
304
Giá treo ly quầy bar SB0302

Giá treo ly quầy bar SB0302

1.875.000₫ 2.400.000₫
SALE
Giá treo bát đĩa

Giá treo bát đĩa

1.080.000₫ 1.800.000₫
SALE
Giá treo ống đũa

Giá treo ống đũa

600.000₫ 1.000.000₫
SALE
Giá treo dao thớt

Giá treo dao thớt

942.000₫ 1.570.000₫
SALE
Giá treo vung

Giá treo vung

828.000₫ 1.380.000₫
SALE
Giá treo gia vị chai lọ 2 tầng

Giá treo gia vị chai lọ 2 tầng

1.080.000₫ 1.800.000₫
SALE
Giá treo gia vị chai lọ 2 tầng EV28

Giá treo gia vị chai lọ 2 tầng EV28

1.020.000₫ 1.700.000₫
SALE
Giá treo vung inox WG1095

Giá treo vung inox WG1095

475.000₫ 900.000₫
SALE
Giá treo dao thớt inox B0146

Giá treo dao thớt inox B0146

750.000₫ 1.000.000₫
SALE
Inox
304
Giá treo ly quầy bar SB0301

Giá treo ly quầy bar SB0301

1.650.000₫ 2.200.000₫
SALE
hot
Giá treo dao thớt inox WG1089

Giá treo dao thớt inox WG1089

1.125.000₫ 1.500.000₫
SALE
Giá treo gia vị inox B1043

Giá treo gia vị inox B1043

780.000₫ 1.040.000₫
l