SALE
Giá sốc
- 25%
Giá để dao thớt CS - 40

Giá để dao thớt CS - 40

1.995.000₫ 2.660.000₫
SALE
Giá sốc
- 25%
Giá để dao thớt CS304 - 40

Giá để dao thớt CS304 - 40

2.220.000₫ 2.960.000₫
SALE
Giá sốc
- 25%
Giá để dao thớt CS304 -35

Giá để dao thớt CS304 -35

2.145.000₫ 2.860.000₫
SALE
Giá sốc
- 25%
Giá để dao thớt CS -35

Giá để dao thớt CS -35

1.920.000₫ 2.560.000₫
SALE
Giá sốc
- 25%
Giá để dao thớt CS -30

Giá để dao thớt CS -30

1.838.000₫ 2.450.000₫
SALE
Giá sốc
- 25%
Giá để dao thớt CS304 -30

Giá để dao thớt CS304 -30

2.063.000₫ 2.750.000₫
SALE
Giá sốc
- 25%
Giá để dao thớt CS304 - 20

Giá để dao thớt CS304 - 20

1.875.000₫ 2.500.000₫
SALE
Giá sốc
- 25%
Giá để dao thớt CS304 - 25

Giá để dao thớt CS304 - 25

2.055.000₫ 2.740.000₫
SALE
Giá sốc
- 25%
Giá để dao thớt CS - 25

Giá để dao thớt CS - 25

1.830.000₫ 2.440.000₫
SALE
Giá sốc
- 25%
Giá để dao thớt CS - 20

Giá để dao thớt CS - 20

1.650.000₫ 2.200.000₫
SALE
Giá sốc
- 25%
Kệ đựng gia vị, dao thớt inox C304 - 40
SALE
Giá sốc
- 25%
Kệ đựng gia vị dao thớt C304 - 350
SALE
Giá sốc
- 25%
Kệ để gia vị dao thớt inox C304 - 30
SALE
Giá sốc
- 25%
Giá để dao thớt gia vị GH - 35

Giá để dao thớt gia vị GH - 35

1.875.000₫ 2.500.000₫
SALE
Giá sốc
- 25%
Giá để dao thớt gia vị GH - 30

Giá để dao thớt gia vị GH - 30

1.875.000₫ 2.500.000₫
SALE
Giá sốc
- 25%
Giá để dao thớt gia vị GH - 25

Giá để dao thớt gia vị GH - 25

1.875.000₫ 2.500.000₫
SALE
Giá sốc
- 25%
Giá để dao thớt gia vị GH - 20

Giá để dao thớt gia vị GH - 20

1.650.000₫ 2.200.000₫
SALE
Giá sốc
- 25%
Giá cài dao thớt inox cao cấp EP40

Giá cài dao thớt inox cao cấp EP40

2.460.000₫ 3.280.000₫
SALE
Giá sốc
- 25%
Giá cài dao thớt inox cao cấp EP35

Giá cài dao thớt inox cao cấp EP35

2.340.000₫ 3.120.000₫
SALE
Giá sốc
- 25%
Giá cài dao thớt inox cao cấp EP30

Giá cài dao thớt inox cao cấp EP30

2.220.000₫ 2.960.000₫