SALE
Giá sốc
- 46%
combo giá bát cố định inox + Tay nâng Blum
SALE
Giá sốc
- 41%
Combo Giá bát cố định inox 304 + Tay nâng Blum
SALE
Giá sốc
- 53%
Combo Giá bát nâng hạ inox + Tay nâng Blum
SALE
Giá sốc
- 52%
Combo Giá bát nâng hạ inox 304 + Tay nâng Blum
SALE
Giá sốc
- 52%
Combo cơ bản

Combo cơ bản

2.800.000₫ 5.850.000₫
SALE
Giá sốc
- 50%
Combo Ưu đãi

Combo Ưu đãi

3.400.000₫ 6.850.000₫
SALE
Giá sốc
- 57%
Combo chậu vòi rửa bát

Combo chậu vòi rửa bát

2.600.000₫ 6.000.000₫
SALE
Giá sốc
- 54%
Combo Plus inox 304

Combo Plus inox 304

4.500.000₫ 9.850.000₫
SALE
Giá sốc
- 51%
Combo Super inox 304

Combo Super inox 304

11.500.000₫ 23.500.000₫
SALE
Giá sốc
- 51%
Combo cao cấp inox 304

Combo cao cấp inox 304

12.500.000₫ 25.500.000₫
SALE
Giá sốc
- 56%
Combo Standard Inox mạ crome bóng

Combo Standard Inox mạ crome bóng

9.500.000₫ 21.500.000₫